Dansschool
                Grijsbach
Weense wals

Men kan tot de 12e en 13e eeuw terug gaan om in de Natchtanz in ¾ maat het begin van de wals te zien. Ook wordt er beweerd dat de wals onder de naam Volta voor het eerst in Frankrijk gedanst werd. Vermoedelijk is dit een dans in ¾ maat geweest, die de Fransen als voorloper van de Wals beschouwen. Deze voorlopers van de wals leken echter nog niet op de Wals, zoals deze heden ten dage bekend is.

De moderne wals is een rondgaande dans in driekwartsmaat en is ontstaan in de 18e eeuw uit Zuid- Duitse en Oostenrijkse rondgaande plattelandsdansen als een product van romantiek. Deze wals , die dus oorspronkelijk van Duitse afkomst is, komt uit Beieren en werd toen de "Duitse wals" genoemd. De eerste genoteerde wals melodie dateert uit 1770.

In 1775 werd de wals in Parijs geïntroduceerd, maar het duurde nog geruime tijd totdat deze dans overal gedanst werd. Rond 1790 was de Weense wals in het revolutionaire Frankrijk een uiting van de burgerlijke vrijheidsuiting. Veel zedenpredikers vonden de Weense wals echter lichtzinnig en onkuis. Pas rond 1825 is met name door toedoen van de muziek van Joseph Lanner en Johan Sebastiaan Strauss de Weense wals een Europese gezelschapsdans geworden.

Met zijn gelijkmatige bewegingen doet hij snel vergeten, dat er slechts weinig figuren gedanst worden. Daarbij is het de Weense wals gelukt om vanaf het begin van de vorige eeuw tot nu toe om tot een van de populairste gezelschapsdansen gerekend te worden.

De Weense wals kent het kleinste aantal figuren van alle standaarddansen: een rechtse draai (natural), een linkse draai (reverse), een spindraai ter plaatse (fleckerl) en sinds kort worden er ook wel pivots tussengevoegd.

Muziek

De Weense wals is een parendans in een tamelijk snelle driekwartsmaat (standaard 56 tot meestal 60 maten per minuut). Lang niet alle muziek in driekwartsmaat en met dit tempo is geschikt als Weense wals. Kenmerkend voor de muziek van de Weense wals is het iets uitstellen van de tweede en derde tel (het napikken van met name de altviolen). De eerste tel is in een Weense wals met grote nadruk aanwezig.

Typische nummers voor een Weense wals zijn onder andere:

• Toots Tielemans, Circle of smile


• Vader Abraham - Het kleine café aan de haven