Dansschool
                Grijsbach
Rumba

Oorspronkelijk komt de Rumba uit Afrika en is door de slaven als deel van hun cultuurgoed overgewaaid naar Amerika. Daar ontkwam de Rumba niet aan Latijns-Amerikaanse invloeden en ontwikkelde zich als een Cubaanse dans. Pas in de dertiger jaren van de vorige eeuw kwam de Rumba naar Europa, om na 1945 "herontdekt" en verder ontwikkeld te worden door de Fransen. Zo ontstond de Rumba-Bolero, die in Engeland ook wel de Cuban Style genoemd werd.
Ondanks het feit dat de dans nog steeds vele vormen kent is deze Cuban-Rumba de gestandaardiseerde dans geworden. Een vorm die veel raakvlakken heeft met de Habanera (De Habanera is een muziekstijl en dans, genoemd naar de stad Havana, de hoofdstad van Cuba, waar hij rond 1830 ontstaan is).
De Rumba is een dans met erotische en uitnodigende bewegingen met grote nadruk op de heupbewegingen. De dans beeldt oorspronkelijk de jarenoude geschiedenis van de vrouw uit, die probeert de man te beheersen door haar vrouwelijke charmes te gebruiken. Tijdens de dans wordt de man beurtelings gelokt en afgewezen, hetgeen zichtbaar is in het uit elkaar en naar elkaar toe gaan. De sensuele en erotische bewegingen van de dame worden door de man beantwoord door middel van bewegingen, zijn verlangen naar haar en zijn pogingen om zijn mannelijkheid te bewijzen door psychische overheersing. Helaas mislukt dit op het einde altijd.
Tegenwoordig heeft de Rumba het predicaat "Dans van de liefde" gekregen en beeldt vooral de liefdesperikelen tussen man en vrouw uit.
Een typische beweging van de rumba ziet men vooral in de heup op de eerste van de vier tellen. In de basispas (van een vereenvoudigde versie) gaat dit als volgt: voor (tel 2)- terug (tel 3)- zij (tel 4)- nu pas gewicht op deze heup plaatsen en dit been strekken (tel 1) waardoor deze heup hoog komt en de andere laag.

Muziek

De rumba in het stijldansen heeft een ritme van 24/26 maten per minuut. Dit tempo lag enkele jaren nog een tweetal maten hoger.

De volgende voorbeelden zijn uitstekende Rumba´s

• Celine Dion - Falling Into


• Jose Feliciano - Cuando Pienso En Til